Πολλές φορές, είτε η αμέλεια του εργοδότη είτε κάποια αβλεψία του εργαζομένου μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση εργατικού ατυχήματος. Είναι κρίσιμο – και για τις δύο πλευρές – να προβούν στις προβλεπόμενες διατυπώσεις.

Image module
Image module