Υπηρεσίες

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του αστικού δικαίου ενώ εξειδικεύεται στο εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης δραστηριοποιείται στο πεδίο του ποινικού δικαίου. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται τόσο σε γνωμοδοτικό, όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. Ενδεικτικά, εξειδικευόμαστε στα παρακάτω πεδία:

Ίδρυση & λύση εργασιακής σχέσης
Η ίδρυση και η λύση της εργασιακής σχέσης υπόκεινται σε συγκεκριμένες νόμιμες
διατυπώσεις, ορισμένες οι οποίες διαφέρουν κατά περίπτωση, όπως π.χ. σε περίπτωση δανεισμού εργαζομένου.
Δείτε Περισσότερα
Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας όλων των ειδικότερων τύπων
Η διαμόρφωση της σύμβασης εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες της ειδικότερης εργασιακής σχέσης, προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό την ομαλή εξέλιξη της εργασιακής σχέσης και προλαμβάνει πιθανές αντιδικίες.
Δείτε Περισσότερα
Κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών εργασίας
Είτε πρόκειται για υποχρέωση της επιχείρησης είτε όχι, η κατάρτιση ενός άρτιου κανονισμού εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της.
Δείτε Περισσότερα
Ζητήματα ίσης μεταχείρισης
Κατά τη ρύθμιση της αμοιβής και των λοιπών όρων εργασίας μέσα στην εκμετάλλευση εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης είναι θεμελιώδης παράγοντας για την διαμόρφωση των όρων εργασίας.
Δείτε Περισσότερα
Προστασία προσωπικών δεδομένων
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της επιχείρησης είχε σημαίνοντα ρόλο με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά, πλέον, με την θέση σε ισχύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, είναι καθοριστικής σημασίας.
Δείτε Περισσότερα
Παρενόχληση
Η εργασιακή σχέση έχει κεντρικό ρόλο στην ζωή του ατόμου-εργαζομένου, αλλά, όπως και όλες οι κοινωνικές σχέσεις, δεν είναι πάντοτε απροβλημάτιστη. Είτε πρόκειται για ηθική είτε για σεξουαλική παρενόχληση.
Δείτε Περισσότερα
Εργατικά Ατυχήματα
Πολλές φορές, είτε η αμέλεια του εργοδότη είτε κάποια αβλεψία του εργαζομένου μπορεί να οδηγήσουν στην πρόκληση εργατικού ατυχήματος. Είναι κρίσιμο – και για τις δύο πλευρές – να προβούν στις προβλεπόμενες διατυπώσεις.
Δείτε Περισσότερα
Υγιεινή & Ασφάλεια εργαζομένων
Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μισθωτών αποτέλεσε έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς του εργατικού δικαίου.
Δείτε Περισσότερα
Επίλυση συλλογικών διαφορών
Η «συλλογικότητα» των σχέσεων εργασίας, ως ποιοτική διάσταση, αποτελεί, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τους. Οι εργασιακές σχέσεις δεν περιορίζονται στον ατομικό τους χαρακτήρα, δηλαδή μόνο στη διαμόρφωση των ατομικών σχέσεων εργοδότη και εργαζομένου.
Δείτε Περισσότερα
Μεσολάβηση - Διαιτησία
Η συμφιλίωση, ως μέθοδος ρυθμίσεως των κοινωνικών διαφορών, είναι τόσο παλαιά όσο και το συμφέρον της ίδιας της κοινωνίας να επιλύονται ειρηνικά οι διαφορές που αναφύονται στα πλαίσια της.
Δείτε Περισσότερα
Ίδρυση αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών ταμείων
Το γραφείο μας έχει αναλάβει την ίδρυση πλειόνων αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και την νομική υποστήριξη, όποτε είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.
Δείτε Περισσότερα
Συνταξιοδοτικά ζητήματα
Αίτηση για συνταξιοδότηση, νομική συμβουλή και υπολογισμός σύνταξης, θέματα διαδοχικής ασφάλισης, διεκδίκηση διαφορών συντάξιμων αποδοχών, είναι λίγα μόνο από τα ζητήματα που αναλαμβάνουν με επιτυχία οι συνεργάτες μας.
Δείτε Περισσότερα
Υποχρεώσεις εργοδότη & εργαζομένων
Ο εργοδότης, πέρα από την υποχρέωση καταβολής του μισθού, αναλαμβάνει πλήθος υποχρεώσεων κατά τη λειτουργία της εργασιακής σχέσης. Η γνώση για τις υποχρεώσεις αυτές είναι σημαντική για να προληφθεί η ενεργοποίηση της αστικής, διοικητικής και ποινικής του ευθύνης.
Δείτε Περισσότερα
Υπεράσπιση/Υποστήριξη κατηγορίας σε ποινικές υποθέσεις
Το εργατικό ποινικό δίκαιο θεωρείται, ιδίως στο εξωτερικό, ένας ξεχωριστός κλάδος του ποινικού δικαίου, και αποτελεί υποσύνολο του οικονομικού ποινικού δικαίου όπως π.χ. το φορολογικό ποινικό δίκαιο, το περιβαλλοντικό ποινικό δίκαιο και το χρηματιστηριακό ποινικό δίκαιο.
Δείτε Περισσότερα
Απαγόρευση διακρίσεων στον χώρο εργασίας
Ειδικές απαγορεύσεις δυσμενών διακρίσεων έχουν θεσπισθεί με νόμους για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών όπως π.χ. οι Ν.3304/2005, Ν. 3896/2010, σκοπός των οποίων είναι η προστασία εργαζομένων με προστατευόμενα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, όπως το φύλο, θρήσκευμα, εθνοτική καταγωγή, αναπηρία κλπ.
Δείτε Περισσότερα