Το εργατικό ποινικό δίκαιο θεωρείται, ιδίως στο εξωτερικό, ένας ξεχωριστός κλάδος του ποινικού δικαίου, και αποτελεί υποσύνολο του οικονομικού ποινικού δικαίου όπως π.χ. το φορολογικό ποινικό δίκαιο, το περιβαλλοντικό ποινικό δίκαιο και το χρηματιστηριακό ποινικό δίκαιο. Η ιδιαιτερότητα, όμως, που το διακρίνει από τους λοιπούς κλάδους του οικονομικού ποινικού δικαίου είναι, κυρίως, η ανθρώπινη διάσταση από την οποία χαρακτηρίζεται. Η εργασιακή σχέση μπορεί, παρ’ όλες τις προθέσεις, να αποκτήσει ποινικές διαστάσεις και για τον λόγο αυτό, είναι η χάραξη μίας υπερασπιστικής τακτικής ή τακτικής υποστήριξης της κατηγορίας είναι κρίσιμη για την έκβαση της υπόθεσης.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει με επιτυχία την υπεράσπιση και την υποστήριξη της κατηγορίας σε πλήθος υποθέσεων πλημμεληματικού, αλλά και κακουργηματικού χαρακτήρα, τόσο σε υποθέσεις συναφείς με τον κλάδο το εργατικού δικαίου όπως π.χ. μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών, μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, διενέξεις μεταξύ εργοδότη-εργαζομένου, μη τήρηση κανόνων υγείας και ασφάλειας, πλαστογραφία, απάτη περί την πρόσληψη, διατάραξη σιδηροδρόμων, οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος/ναρκωτικών, υπεξαίρεση αλλά και σε άλλες υποθέσεις ποινικού δικαίου όπως π.χ. σωματικές βλάβες, εγκλήματα κατά της τιμής (εξύβριση), κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, ληστεία, κακοποίηση ζώων.

Image module
Image module