Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των μισθωτών αποτέλεσε έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς του εργατικού δικαίου. Η γένεση του εργατικού δικαίου συνδέθηκε τόσο με την προστασία της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας ορισμένων ευαίσθητων ομάδων του εργαζόμενου πληθυσμού (ανήλικοι – γυναίκες), όσο και με τη θέσπιση γενικότερων με’-τρων αντιμετώπισης των κινδύνων που απειλούν την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Όμως το ζήτημα δεν περιλαμβάνει μόνο την ανθρωπιστική διάσταση, σημαντικότατη και πρωταρχική άλλωστε, αλλά και την οικονομική, αφού τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες συνεπάγονται σημαντικότατο άμεσο και έμμεσο κόστος, το οποίο επιβαρύνει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα

Image module
Image module