Η εργασιακή σχέση έχει κεντρικό ρόλο στην ζωή του ατόμου-εργαζομένου, αλλά, όπως και όλες οι κοινωνικές σχέσεις, δεν είναι πάντοτε απροβλημάτιστη. Είτε πρόκειται για ηθική είτε για σεξουαλική παρενόχληση, η προστασία της αξιοπρέπειας και της υγείας των εργαζομένων, έχει πρωταρχική σημασία για την έννομη τάξη. Οι σχετικές ρυθμίσεις προβλέπουν ειδικές διαδικασίες προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική προστασία.

Image module
Image module