Είτε πρόκειται για υποχρέωση της επιχείρησης είτε όχι, η κατάρτιση ενός άρτιου κανονισμού εργασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία της.

Image module
Image module