Το γραφείο μας έχει αναλάβει την ίδρυση πλειόνων αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και την νομική υποστήριξη, όποτε είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Image module
Image module