Συνεργάτες

Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά το 1972 και το ίδιο έτος άρχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όντας υπότροφος του ΙΚΥ σε δύο ενδιάμεσα έτη σπουδών πήρε το πτυχίο της Νομικής Σχολής το Φεβρουάριο του 1977 με γενικό βαθμό “άριστα” 9 3/8. Έχοντας εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία (1977-79) γράφτηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 1979.

Τον Οκτώβριο του 1980 άρχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Université de Paris X - Nanterre με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης.

Περισσότερα...

Παπαδημητρίου Δημήτρης

Γεννήθηκε στο Παρίσι, Γαλλίας το 1982.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Lille II - Γαλλία (2004), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο (Master 2 recherche «Droit du Travail») Πανεπιστημίου Lille II - Γαλλία (2005), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2011)

Περισσότερα...

Μαρμάρου Βιργινία

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1981.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2005), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2005-2006)

Περισσότερα...

Παπαδημητρίου Μιχαήλ-Ιάσων

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. en droit penal européen des affaires) στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

Περισσότερα...

Βούλγαρη Μαρία

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης στις 13 Μαΐου 1985.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2011)

Περισσότερα...