Νέα & Δημοσιεύσεις

ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ, ΔΕΝ 2015, 465 επ.

ΚΩΣΤΑ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Καθηγητή Νομικής Αθηνών


ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ[1]

                                                                                                                        

         Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συμβάλει στην ενημέρωση σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο της απεργίας σε συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή τις διαδικαστικές προϋποθέσεις κήρυξης της απεργίας, όπως και τη δυνατότητα κήρυξης ανταπεργίας. Αφορμή για την εκπόνησή της ήταν η έκφραση κυρίως κατά το έτος 2014 απόψεων από νομικούς, αλλά και πολιτικούς κύκλους, σύμφωνα με τις οποίες το ελληνικό δίκαιο της απεργίας πρέπει να μεταρρυθμισθεί, καθώς είναι κάτι το εξαιρετικά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και μάλιστα ιδιαίτερα προστατευτικό για τους εργαζομένους.

Περισσότερα...

Η απαξίωση των διαδικασιών μεσολάβησης και οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις σήμερα, ΔΕΝ 2014, 897 επ

 

 

Κώστα Δ. Παπαδημητρίου

Καθηγητή Νομικής Σχολής Αθηνών

 

Η απαξίωση των διαδικασιών μεσολάβησης και οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις σήμερα.


Η πρόσφατη δυσμενής οικονομική συγκυρία στη χώρα μας σαφώς δεν αφήνει ανηρέαστο το εργατικό δίκαιο, κλάδο του δικαίου από τους πλέον ευαίσθητους στις γενικότερες οικονομικές ανακατατάξεις. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι η μεταβολή των ρυθμίσεών του αποτέλεσε ένα από τα βασικά πεδία άσκησης πίεσης εκ μέρους των δανειστών μας. Οι συλλογικές εργασιακές σχέσεις και ειδικά το πλαίσιο επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας δεν βρέθηκαν έτσι εκτός στόχευσης. Αντίθετα, από το 2010 και στη συνέχεια παρατηρείται μια σειρά μεταρρυθμίσεων στο εν λόγω πεδίο, οι οποίες χαρακτηρίζονται μεν από νευρικότητα και συχνά από έλλειψη συνοχής[1], αλλά τελικά επιτυγχάνουν τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή την αποδόμηση του όλου συστήματος.

Περισσότερα...

Περιοδικό Συνήγορος 109/2015: Συνέντευξη Κώστα Δ. Παπαδημητρίου

Περιοδικό Συνήγορος 109/2015
Συνέντευξη Κώστα Δ. Παπαδημητρίου στις: Λίλα Καρατζά και Μαρίνα Τσικουρή

file-page1

Περισσότερα...

Les péripéties d’une institution du droit du travail en temps de crise : le paradigme du travail temporaire en Grèce σε τιμητικό τόμο Καθηγητή Antoine Lyon-Caen

 

 

Professeur à la

Faculté de Droit

de l’Université d’Athènes

 

 

Les péripéties d’une institution du droit du travail en temps de crise : le paradigme du travail temporaire en Grèce

Le travail temporaire constitue une forme de travail qui, selon ses partisans, permet aux entreprises de dégager rapidement le personnel nécessaire et au marché du travail, surtout en temps de crise, de mieux fonctionner. Elle est pourtant susceptible de multiples fraudes ou abus engendrés par le caractère triangulaire de ce rapport de travail. Elle contribue à la segmentation du marché du travail et à la création d’inégalités importantes parmi les travailleurs[1].

Περισσότερα...

The Greek labour law face to the crisis: A dangerous passage towards a new juridical natureRévue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2012/2 6 επ.

                 

Costas PAPADIMITRIOU

Professor of labour law,

Faculty of law,

University of Athens

October 2012

 

The Greek labour law face to the crisis:

A dangerous passage towards a new juridical nature.


Introduction

 

       Faced with the economic crisis and the joint pressure of the IMF and the European Union, the Greek legislative and social landscape was particularly marked, especially by the many changes to both labour and social security law.

 

Περισσότερα...

Δεν υπάρχουν νέα

Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νέα.