Η συλλογική διαπραγμάτευση και τα αποτελέσματά της στην πράξη τα έτη 2012-2014 σε Η συλλογική διαπραγμάτευση σήμερα, 2015, Nομ.Bιβλ , 103 επ.