Παπαδημητρίου Μιχαήλ-Ιάσων

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. en droit penal européen des affaires) στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-2015), υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2018-)

 

Μέλος: Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, στο Εφετείο Αθηνών από το 2017

Τομείς Δραστηριότητας: Εργατικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά