Παπαδημητρίου Μιχαήλ-Ιάσων

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. en droit penal européen des affaires) στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου

 

Μέλος: Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Τομείς Δραστηριότητας: Εργατικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά