Παπαδημητρίου Δημήτρης

Γεννήθηκε στο Παρίσι, Γαλλίας το 1982.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Lille II - Γαλλία (2004), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο (Master 2 recherche «Droit du Travail») Πανεπιστημίου Lille II - Γαλλία (2005), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2011)

 

Μέλος: Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

Διδακτικό έργο: Συνεργάτης του IDEF έτος 2010-2011 - Διδασκαλία Droit du travail - Licence

Συγγραφική δραστηριότητα: « Les modes de résolution pacifique des conflits collectifs en droit comparé», Mémoire du Master 2 recherche «Droit du Travail» de l’université Lille II, sous la direction du professeur P.Y. VERKINDT, 2004-2005

Συμμετοχή: XVIIIème Congrès Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité sociale (Paris, 2006), IXème Congrès Européen de Droit du Travail et de la Sécurité sociale (Freiburg, 2008), Séminaire International de Droit comparé du Travail, des relations professionnelles et de la Sécurité sociale: Libertés individuelles et relations de travail (Bordeaux, 2008)

Εξειδίκευση: Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, Διαφορές από Domain names

Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.