Συνεργάτες

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κωνσταντίνος του ΔημητρίουΓεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Τελείωσε το Γυμνάσιο στην Ιωνίδειο Σχολή του Πειραιά το 1972 και το ίδιο έτος άρχισε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όντας υπότροφος του ΙΚΥ σε δύο ενδιάμεσα έτη σπουδών πήρε το πτυχίο της Νομικής Σχολής το Φεβρουάριο του 1977 με γενικό βαθμό “άριστα” 9 3/8. Έχοντας εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία (1977-79) γράφτηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας το Σεπτέμβριο του 1979. Τον Οκτώβριο του 1980 άρχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Université de Paris X - Nanterre με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Το Νοέμβριο του 1981 πήρε το δίπλωμα D.E.A (Droit Social) με γενικό βαθμό 14 3/5 (Αssez Bien), που αποτελούσε το μεγαλύτερο της σειράς.

Στη συνέχεια κάτω από τη διεύθυνση του καθηγητή Ph. Langlois και την συνεργασία με το Institut de recherche juridique sur l’entreprise et les relations professionnelles ανέλαβε την εκπόνηση διδακτορικού. Τον Ιούλιο του 1985 κατέθεσε διδακτορική διατριβή με θέμα “Les libertés individuelles du salarié en France, en Italie et en Grèce” και ανακηρύχθηκε Docteur d’ Etat en Droit του Université de Paris X - Nanterre.

H παραπάνω διατριβή κρίθηκε με το βαθμό très honorable (Αριστα) και προτάθηκε από την επιτροπή κρίσεως στο Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας για επιχορήγηση.

Από το 1982 μέχρι το 1984 έλαβε μέρος στις εργασίες του Institut de recherche juridique sur l’entreprise et les relations professionnelles του Πανεπιστημίου Paris X, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 1993-94 συμμετείχε ως ερευνητής στο ίδιο ερευνητικό Ινστιτούτο στα πλαίσια ετήσιας μεταδιδακτορικής υποτροφίας που χορηγήθηκε από τη Γαλλική Κυβέρνηση.

Aπό το Σεπτέμβριο 1985 συμμετέχε ως ερευνητής στις εργασίες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών. Είναι από το έτος 1987 μέχρι σήμερα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Δικαίου της Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ).

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1979, Δικηγόρος παρ’ Εφέταις από το 1985 και παρ’ Αρείω Πάγω από το 1989.

Δίδαξε κατά τα έτη 1988-1991 και 2001-2004 το μάθημα του Εργατικού Δικαίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από το 1992 είναι μέλος του Σώματος Μεσολαβητών-Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) .

Από το 1994 είναι μέλος της Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής και από το 2003 Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομίας και Περιβάλλοντος.

Εθνικός εκπρόσωπος στο European Labour Law Network στο Observatory on Free Movement of Workers και στο Ακαδημαϊκό Δίκτυο Odysseus για το άσυλο και τη μετανάστευση.

Τέλος από το 2000 είναι Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο γνωστικό αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου και από το 2007 Αναπληρωτής Καθηγητής.
Ξένες γλώσσες: Γνωρίζει άριστα γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά και καλά γερμανικά.
Εξειδίκευση: ενασχόληση σε υποθέσεις ατομικού και συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

Διδακτικό έργο: Αναπληρωτής Καθηγητής Εργατικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επισκέπτης καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Nantes. Μέλος του ακαδημαϊκού δικτύου European Labour Law Network, του ακαδημαϊκού δικτύου για τη μετανάστευση Odysseus και του ευρωπαϊκού δικτύου Free Movement of Workers.

Διετέλεσε ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας, από τον Οκτώβριο του 1989 έως τον Απρίλιο του 1990.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Βουλής των Ελλήνων από το 1994.
Συμμετέχει από το 1986 στις ερευνητικές εργασίες του Ερευνητικού Ινστιτούτου Δικονομικών Μελετών (ΙΔΜΕ) ασχολούμενος με θέματα Εργατικού Δικονομικού Δικαίου.
Πρόεδρος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ).
Συγγραφική δραστηριότητα: σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων και μονογραφιών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚA ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤA

1. Les libertés individuelles du salarié en France en Italie et en Grèce

(Doctorat d’ Etat) σ. 539.

2. Πληροφορική-Εργασία-Εργατικό Δίκαιο, Αθήνα, 1987, Εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, σ. 159.

3. Η επίλυση των συλλογικών διαφορών εργασίας, Αθήνα 1992, Εκδ. Α.Ν.Σάκκουλα, σ. 178.

4. Η συλλογική παρέμβαση των εργαζομένων στην επίλυση ατομικών διαφορών εργασίας, Αθήνα, Α.Ν.Σάκκουλα, 1998, σ. 231.

5. Η προσωρινή απασχόληση, Αθήνα, Α.Ν.Σάκκουλα, 2007, σ. 329

6. Η χρησιμοποίηση οπτικο-ακουστικών μέσων στην επιχείρηση για την παρακολούθηση των εργαζόμενων, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1986, σ. 153-160 7. Η παραχώρηση χώρου για συνδικαλιστικό γραφείο στην επιχείρηση, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1986, σ. 465-473.

8. Η συνταγματική προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων στο “Σύνταγμα και Εργασιακές Σχέσεις”, Εισήγηση στο Γ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ- Πρακτικά , σ. 99-112.

9. Το πρόβλημα του βάρους της απόδειξης στις εργατικές διαφορές, Δίκη 1987, σ. 206-223.

10. Η υποχρέωση για διαπραγμάτευση, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1988, σ. 433-450 και 481-497 - Εισήγηση στο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ 29/30.1.1988.

11. Η παρέμβαση τρίτων για επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1988, σ. 285-287.

12. Η νομιμοποίηση των επαγγελματικών σωματείων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 669 § 1 ΚΠολΔ - Δίκη Ιούνιος 1990 σ. 497-518 και Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου 1990, σ. 705 επ..

13. Le travail à temps partiel σε A. Mitsou, Le travail atypique et sa protection sociale en Grèce, Αθήνα, Μάρτιος 1990 σ. 67-72.

14. Η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής μαγνητικής κάρτας για τον έλεγχο του προσωπικού (Η ενδιαφέρουσα περίπτωση της Ειδικής σ.σ.ε. Τρ. Πίστεως 5.2.88), Συνδικαλιστική Επιθεώρηση τ. 47/48, σ. 70-71.

15. Εθνική Εισήγηση στο 13ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εργατικού Δικαίου και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (Αθήνα 18-21/9/1991) Θέμα 2ο: Les modalitιs de réglement des conflits collectifs d’ interκts τ. ΙΙ, σ. 267 επ.

16. Επαγγελματική επιμόρφωση και εργασιακή σχέση, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 1997, σ. 136-149.

17. Η μερική απασχόληση, Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων, Απρίλιος 1998, σ. 28-34.

18. La politique sociale dans d’ ordre juridique communautaire et dans l' espace économique européen. Eθνική Εισήγηση στο ΧVI Συνέδριο της F.I.D.E. (Fédération internationale pour le droit européen), Ρώμη, 1994, σ. 305-328 (σε συνεργασία με την Ευαγγ. Παλαιολόγου).

19. Οι διευθύνοντες υπάλληλοι και το Εργατικό Δίκαιο, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας 1994, σ. 1137-1150

20. L’éιtranger dans la vie du travail, Εθνική ελληνική εισήγηση στις Journιes Luxembourgeoises 26-29 Μαίου 1997 της Association Henri Capitant des amis de la Culture juridique francaise (Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου)

21. Οι κοινωνικές ρήτρες και η απελευθέρωση του Διεθνούς Εμπορίου, Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας 1998, σ. 753-762

22. Κρατική πολιτική και σύναψη νέων θέσεων εργασίας σε «Η πολιτική της απασχόλησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Α.Ν. Σάκκουλα, 2001, σ. 11-22.
23. Η μερική απασχόληση στο Δημόσιο, Δ.Ε.Ν. 2004, σ. 1505-1528.
24. L’ ordre public dans les relations du travail, Travaux de l’Association Henri Capitant, τ. XLIX, σ. 743-752.
25. Το δικαίωμα μεταθέσεως, ΔΕΝ 2003, σ. 1361-1384 (σε συνεργασία με τον Καθηγητή Γ. Λεβέντη).
26. Eξαίρεση των παροχών σε είδος του εργοδότη για λόγους υγιεινής και ασφάλειας από ασφαλιστικές εισφορές, Αρμενόπουλος 2001, σ. 295-297
27. Σχόλιο στην Α.Π. 223/2001, ΧρΙΔ 2001, σ. 854-855
28. Σχόλιο στην Α.Π. 106/2003, Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2004, σ. 948-950
29. Εθνική εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με αντικείμενο τους «Μηχανισμούς επίλυσης των συλλογικών διαφορών εργασίας», ΟΜΕΔ 2002, σ. 4-17

Συμμετοχή: Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πολλά εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 

 

Παπαδημητρίου Δημήτρης


Γεννήθηκε στο Παρίσι, Γαλλίας το 1982.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Lille II - Γαλλία (2004), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο (Master 2 recherche «Droit du Travail») Πανεπιστημίου Lille II - Γαλλία (2005), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2010-2011)

Μέλος: Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Μέλος Ε.Δ.Ε.Κ.Α.

Διδακτικό έργο: Συνεργάτης του IDEF έτος 2010-2011 - Διδασκαλία Droit du travail - Licence

Συγγραφική δραστηριότητα: « Les modes de résolution pacifique des conflits collectifs en droit comparé», Mémoire du Master 2 recherche «Droit du Travail» de l’université Lille II, sous la direction du professeur P.Y. VERKINDT, 2004-2005

Συμμετοχή: XVIIIème Congrès Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité sociale (Paris, 2006), IXème Congrès Européen de Droit du Travail et de la Sécurité sociale (Freiburg, 2008), Séminaire International de Droit comparé du Travail, des relations professionnelles et de la Sécurité sociale: Libertés individuelles et relations de travail (Bordeaux, 2008)

 

Εξειδίκευση: Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, Διαφορές από Domain names, Δικαιώματα Ζώων Συντροφιάς

Ξένες γλώσσες: Γαλλικά, Αγγλικά.

 

 

Παπαδημητρίου Μιχαήλ-Ιάσων
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985.

Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Ευρωπαϊκό Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (LL.M. en droit penal européen des affaires) στο Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου (2011-2012), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-2015), υποψήφιος Διδάκτωρ Εργατικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2018-)

Μέλος: Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, προήχθη στο Εφετείο Αθηνών από το 2017

Τομείς Δραστηριότητας: Εργατικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, κατοχύρωση εμπορικών σημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, Διαφορές από αυτοκίνητα, Προστασία καταναλωτή, Δικαιώματα Ζώων Συντροφιάς

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

 

 

 

Μαριλένα Σεβδαλή


Γεννήθηκε στην Τρίπολη το 1989.


Σπουδές: Πτυχιούχος Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2012), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εργατικό Δίκαιο Τομέα Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (2014-2015)

 

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το .2013 και συνεργάτης της εταιρίας από το 2016.

 

Εξειδίκευση: Εργατικό Δίκαιο, Κοινωνική Ασφάλιση, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο Αλλοδαπών