Η Εταιρεία

Η δικηγορική μας εταιρεία συνεστήθη το 2010 αποτελώντας συνέχεια του  Δικηγορικού γραφείου που είχε δημιουργηθεί το  1979, από τον Δικηγόρο Αθηνών και Καθηγητή Εργατικού δικαίου του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κώστα Δ. Παπαδημητρίου.

Χαρακτηριστικό του γραφείου μας είναι η αξιοπιστία, η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών, η μακρόχρονη εμπειρία και η εξειδικευμένη γνώση. Η ενεργός σύνδεση με διεθνή ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δίκτυα εξασφαλίζει την άμεση πληροφόρηση για τα τεκταινόμενα στο διεθνή νομικό  χώρο.

Η εταιρεία, με επικεφαλής τον καθηγητή Κώστα Δ. Παπαδημητρίου, αποτελείται από νομικούς  με εξειδίκευση στο πεδίο του εργατικού δικαίου και των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και του ποινικού δικαίου. Ο συνδυασμός της ακαδημαϊκής πορείας και των μεταπτυχιακών σπουδών των συνεργατών μας, και της μακροχρόνιας πρακτικής εμπειρίας αποτελεί εγγύηση για τον αποτελεσματικό και αξιόπιστο χειρισμό των υποθέσεων που τους ανατίθενται.

Το εργατικό δίκαιο αλλάζει ραγδαία μορφή και επηρεάζει άμεσα τις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις. Η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η συνεχής ενασχόληση με αυτό, επιτρέπει στην ομάδα μας να βρίσκει ολοκληρωμένες λύσεις, ακόμα και στις πιο απαιτητικές υποθέσεις. Περαιτέρω η ενεργός συμμετοχή των συνεργατών σε σεμινάρια και συνέδρια εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωσή τους. Τέλος, ο μέχρι σήμερα χειρισμός μεγάλου αριθμού υποθέσεων, εκ των οποίων πολλές είχαν ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της νομολογίας, αποτελεί απόδειξη της εμπειρίας μας. Οι μακρόχρονοι δεσμοί συνεργασίας με τους πελάτες του γραφείου αποτελούν τέλος  την καλύτερη απόδειξη της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Αποδέκτες των υπηρεσιών του γραφείου μας είναι μεγάλες και μικρότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εθνικό και στο διεθνή χώρο, αλλά και συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων, όπως και μεμονωμένοι εργαζόμενοι.  Τέλος η εταιρεία μας διαθέτει ένα ευρύ επαγγελματικό δίκτυο συνδεδεμένων  γραφείων με τα οποία συνεργάζεται, όταν η πολυπλοκότητα της υποθέσεως απαιτεί εμπλοκή περαιτέρω εξειδικευμένων δικηγόρων ή όταν είναι απαραίτητος ο χειρισμός της υποθέσεως σε άλλες περιοχές της χώρας.